Platba za stravování

Platba za stravování se provádí bezhotovostně převodem na bankovní účet číslo 19-2023383349/0800. Variabilní symbol Vám přidělí vedoucí školní jídelny. Na konci školního roku je k 30. 6. provedeno vyúčtování a…