Pasování prvňáčků na čtenáře

Celoroční úsilí letošních prvňáčků ovládnout kouzlo písmenek a naučit se číst, které bylo ve velké většině úspěšné, vyvrcholilo jejich pasováním na rytířky a rytíře království čtenářského. Uskutečnilo se v úterý 4. 6. 2024.
V pohádkovém duchu, v pohádkovém prostředí oslavanského zámku byly děti pasovány skutečným mečem krále. Před králem a královnou pak děti slíbily, že budou mít knihy v úctě a že se k nim budou dobře chovat. Děti předvedly, že už do čtenářského království opravdu patří. Králi a královně přečetly kousek z knihy, kterou dostaly na památku na tento slavnostní den.
Pasování udělalo na děti velký dojem a určitě na něj budou hezky vzpomínat. Za tento zážitek patří poděkování pracovnicím Městské knihovny a panu místostarostovi.