Projekt 1.B – Naše ZOO

Během jara probíhal v naší třídě projekt s názvem Naše ZOO. Projekt propojil hned několik předmětů – český jazyk, prvouku a výtvarnou výchovu. Vše začalo povídáním o tom, jak se tradičně živočichové dělí. Zaměřili jsme se na skupinu obratlovců a její rozdělení na třídy. Podle tohoto dělení pak děti vytvořily skupiny a zjišťovaly, jací živočichové do jejich třídy patří. Každý si vybral zástupce ze své třídy a vypracoval o něm kartu s obrázkem, popisem a zajímavostmi. Následovalo tvoření plánu naší ZOO a pak realizace stavby ZOO v prostředí zámeckého parku. Práci na projektu jsme zakončili zhodnocením práce. Prací na projektu děti prokázaly spoustu dovedností – čtení, psaní, kreslení, vyhledávání informací, ale hlavně trénovaly práci v týmu. Při projektu jsme se současně poučili i pobavili.
Mgr. Dita Bachová