Bobřík informatiky

V týdnu od 6.11. do 10.11. probíhala ve 4. a 5. ročnících naší školy soutěž Bobřík informatiky. Cílem této soutěže je vést žáky k informatickému myšlení, algoritmizaci, porozumění informacím, k řešení problémů a také k digitální gramotnosti. Testování probíhalo formou online testů, v rámci výuky informatiky – v počítačové učebně 1. stupně. V testech byla žákům nabídnuta možnost několika odpovědí či přemísťovali objekty na obrazovce, apod.

  • Soutěžilo se v následujících kategoriích:
    • kategorie Mini = 4. ročníky
    • kategorie Benjamin = 5. ročníky

V případě, že by jste si rádi vyzkoušeli „Bobříkovo zkoušení“, máte možnost, protože se Bobřík účastní celostátní akce Digitální Česko a pro veřejnost si tak připravil ukázkový test, viz. odkaz níže
https://ibobr.cz/tyden-pro-digitalni-cesko

autorka článku: Bára Šíblová