Projektový den s rodilými mluvčími

V naší škole velmi aktivně rozvíjíme komunikační dovednosti žáků v cizích jazycích. V rámci projektu ZŠ Oslavany 002, který je spolufinancován EU a je zaměřený na inovativní vzdělávání žáků v ZŠ, u nás začaly probíhat projektové dny s rodilým mluvčím (AJ).
Spolupracujeme s jazykovou školou TLC, kde jsou lektoři vybráni metodickým odborníkem na základě přísných kritérií. TLC klade důraz na kombinaci vysoké míry kvalifikace i proaktivního přístupu svých lektorů.
Ve čtvrtek 15. 2. 2024 nás navštívili dva rodilí mluvčí (Velká Británie, USA). Rozdělili si žáky 9. A do svou skupin a společně spolu strávili čtyři vyučovací hodiny. V průběhu svojí návštěvy se lektoři žáky snažili zbavit strachu z mluvení a seznámit je s tím, jak se žije ve Velké Británii a v USA. Do konce školního roku budou postupně tyto projektové dny realizovány ve všech ročnících 2. stupně naší školy.
Mgr. Gabriela Chrástová.